Politika zasebnosti

Upravljalec

Družba 350life, Marketinške storitve, Tim Šfiligoj s.p., 89570537, s sedežem na naslovu Cesta 5. maja 27a, 1370 Logatec (v nadaljevanju: Whendly), je upravljavec osebnih podatkov posameznikov (uporabnikov), ki se zbirajo in nadalje obdelujejo v okviru uporabe storitev aplikacije Whendly (v nadaljevanju: aplikacija).

V primeru vprašanj, vezanih na področje osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru storitve aplikacije, se uporabniki lahko obrnejo na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, ki je dostopna na elektronskem naslovu: info@whendly.com.

Podlage in nameni obdelave osebnih podatkov

Podatki, ki jih Whendly obdeluje v okviru storitve aplikacije, se obdelujejo na naslednjih podlagah:

 • zakonska podlaga (za namen izpolnitve zakonskih obveznosti, ki veljajo za Whendly),
 • pogodbena podlaga (za namen izvajanja storitve aplikacije),
 • zakoniti interes (za primer trženja, uveljavljanja morebitnih zahtevkov, ki izvirajo iz nezakonite, nepravilne ali drugačne neustrezne uporabe storitve aplikacije),
 • soglasje uporabnika (obdelava podatkov, v katere uporabnik prostovoljno privoli).

Whendly osebne podatke uporabnikov obdeluje od trenutka pridobitve njihovih podatkov.

Vrste osebnih podatkov, ki jih obdelujemo

1. Podatki, ki jih posreduje uporabnik
V kolikor se uporabnik registrira preko Facebook ali Google računa, gesla, ki je potreben za vpis v aplikacijo, z Whendly ne deli. V primeru takega načina registracije Whendly od družbe Facebook ali Google pridobi podatke o imenu, rojstnemu datumu in o profili fotografiji uporabnika.

Z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje oziroma omogočanja določenih funkcij aplikacije lahko uporabnik z Whendly deli tudi naslednje podatke: dodatne profilne fotografije, opis, trenutno lokacijo uporabnika, državo bivališča, povezavo do uporabnikovega Instagram računa, označitev športnih aktivnosti, ki uporabnika zanimajo, ter stopnjo kompetence v taki posamični aktivnosti.

Navedene osebne podatke Whendly obdeluje za namen pravilnega delovanja aplikacije oziroma delovanja aplikacije, skladno z namenom, za katerega je ustvarjena, ter z namenom izpolnjevanja pravic in obveznosti, ki izhajajo uporabe aplikacije, in sicer od registracije do izbrisa uporabniškega računa oziroma poteka zakonskih rokov hrambe.

Whendly prav tako pridobiva podatke, ki jih uporabniki posredujejo pri ustvarjanju ali prijavi na dogodke, in sicer: naziv dogodka, športna aktivnost, organizator dogodka, število udeležencev, seznam udeležencev, cena, datum in ura dogodka, lokacija dogodka, vrsta dogodka, opis dogodka, fotografija dogodka, povezava do spletne strani dogodka, povezava do Instagram in Facebook profila dogodka ipd.

Z uporabo aplikacije uporabnik Whendly posreduje tudi podatke o: ogledih profilov drugih uporabnikov, všečkih (»petkah«) profilov drugih uporabnikov, ujemanju med uporabniki (»match«) in pripeljanih prijateljih uporabnika.

V kolikor uporabnik pošlje zahtevek ali kakorkoli drugače stopi v kontakt s Whendly (podpora uporabnikom, reklamacije ipd.), bo s tem Whendly posredoval elektronski naslov ter vsebino sporočila. Whendly bo o komunikaciji s posamičnim uporabnikom vodil evidenco z namenom rešitve zahtevkov ter izpolnjevanja pravic in obveznosti z naslova uporabe aplikacije, in sicer od trenutka posredovanja takih podatkov ter vse do poteka zakonskih rokov hrambe.

V primeru prekrškovnih, kazenskih, odškodninskih ter drugih podobnih postopkov se podatki lahko obdelujejo še eno leto po koncu takšnega postopka, v kolikor ni s predpisi določen daljši rok.

2. Podatki, ki jih posreduje uporabnik
Uporabnik lahko aplikaciji dovoli dostop do lokacije svoje naprave. V tem primeru bo Whendly posredoval geo-podatke o svoji lokaciji. Navedeni podatek se obdeluje do izklopa dovoljenja s strani uporabnika.

Piškotki

Whendly obdeluje tudi osebne podatke, vezane na obisk in uporabo spletne aplikacije (spletne strani) https://m.whendly.com/, in sicer z uporabo piškotkov. Piškotki so male tekstovne datoteke, ki se shranijo v računalnik uporabnika, pametni telefon ali drugo napravo in se uporabljajo v brskalniku uporabnika. Nekateri piškotki so nujni za delovanje spletne strani, druge pa Whendly obdeluje pod pogojem, da uporabnik z uporabo teh piškotkov soglaša (gre za piškotke za namene spletnega oglaševanja ter zagotavljanja funkcij socialnih medijev ter za piškotke, namenjene statistiki in analizam).

Piškotki, ki jih Whendly uporablja na spletni strani https://m.whendly.com/, so:

 • sistemski piškotki: omogočajo nemoteno delovanje spletne strani ter pomagajo pri varnosti. Nastavijo se, ko se uporabnik prijavi ali opravi kakršnokoli interakcijo s spletno stranjo. Za te piškotke privolitev uporabnika ni potrebna.
 • piškotki za namen spletnega oglaševanja ter zagotavljanja funkcij socialnih medijev: omogočajo, da se uporabnik lahko poveže s svojim socialnim omrežjem in deli vsebino iz spletne strani. Ti piškotki zbirajo podatke za prilagajanje oglasov interesom uporabnika. V to skupino sodijo piškotki partnerskih storitev Whendly, kot so: Facebook, Instagram, Google idr. Njihova uporaba uporabnikom omogoča tudi, da se uporabnikova spletna izkušnja prilagodi njegovemu dosedanjemu načinu uporabe spletne strani. Za uporabo teh piškotkov je potrebno soglasje uporabnika.
 • piškotki spletne statistike in analitike: omogočajo statistiko in analizo prometa na  spletni strani. Beleži se obisk, ogledi strani, trajanje obiska ipd., vse s ciljem, da lahko Whendly izboljša uporabniško izkušnjo uporabnikov, ki obiščejo spletno stran. Za uporabo teh piškotkov je potrebno soglasje uporabnika.

Uporabniki se lahko seznanijo z vsemi piškotki (ime piškotka, ponudnik, namen, iztek in vrsta piškotka), ki jih Whendly uporablja na spletni strani, in sicer v polju »Piškotki«. Uporabnik se glede soglasij, vezanih na uporabo piškotkov, lahko opredeli ob prvem obisku spletne strani. Izklop piškotkov je možen preko posamičnega brskalnika, ki ga uporabnik uporablja za dostop do spletne strani. Postopek izklopa piškotkov se glede na posamičen brskalnik lahko razlikuje, običajno pa se nastavitve nahajajo v polju »Orodja« oziroma »Možnosti«.

Posredovanje osebnih podatkov

Whendly osebnih podatkov uporabnikov, katerih upravljavec je, brez soglasja uporabnika, ki je lastnik določenih osebnih podatkov, ne bo posredoval nepooblaščenim osebam. Osebni podatki uporabnikov, katerih upravljavec je Whendly, ne bodo preneseni v tretje države izven Evropske Unije ali Evropskega gospodarskega prostora ali mednarodno organizacijo.

Osebni podatki uporabnikov se lahko posredujejo:

1. Drugim uporabnikom
Za pravilno in popolno delovanje aplikacije je nujno, da uporabniki nekatere svoje podatke delijo z drugimi uporabniki. Uporabniki lahko v nastavitvah določijo oziroma omejijo katere podatke želijo posredovati drugim uporabnikom. Omejitev posredovanja določenih podatkov lahko povzroči omejeno zmožnost ali nezmožnost uporabe storitev aplikacije s strani uporabnika.

2. Drugim ponudnikom storitev oziroma partnerjem
Za upravljanje in izboljšanje storitev Whendly sodeluje s tretjimi osebami. Navedeno zajema gostovanje in vzdrževanje podatkov, analitiko, trženje, oglaševanje in varnostne operacije.
Vsi ponudniki in partnerji morajo izpolnjevati zakonske zahteve glede obdelave osebnih podatkov. Takim osebam se posreduje podatke le v količini in obliki, ki so nujno potrebni za izvajanje namena sodelovanja.

3. Ko to zahteva zakon
Whendly podatke uporabnika posreduje, če to zahteva zakon ali pristojni državni organ, in sicer v kolikor tako posredovanje zasleduje upravičen interes varovanja lastnine ali javnega interesa ali pravic katerekoli druge osebe. Primeri posredovanja podatkov (za vsak primer velja veljavna zakonodaja):

 • na podlagi sodnega naloga, sodnega poziva ali naloga za preiskavo, preiskave/kazenskega pregona ali druge pravne zahteve,
 • kot pomoč pri preprečevanju ali odkrivanju kaznivih dejanj.

4. Za uveljavljanje zakonskih pravic
Whendly lahko podatke deli v primeru:

 • če bi razkritje zmanjšalo odgovornost Whendly v dejanski ali grozeči tožbi,
 • zaščite zakonskih in zakonitih pravic uporabnikov, poslovnih partnerjev ali drugih zainteresiranih oseb,
 • raziskovanja, preprečevanja ali sprejemanja drugih ukrepov v zvezi z nezakonito dejavnostjo, sumom goljufije ali drugega protipravnega dejanja.

Pravice posameznika, vezane na obdelavo osebnih podatkov

Uporabniki, katerih osebne podatke obdeluje Whendly, lahko zahtevajo dostop do osebnih podatkov, popravek, izbris ali omejitev obdelave lastnih osebnih podatkov, lahko ugovarjajo obdelavi in zahtevajo prenos lastnih osebnih podatkov. Pravico uporabniki uveljavljajo s pisno zahtevo, ki jo posredujejo na naslov Cesta 5. maja 27a, 1370 Logatec, ali preko elektronske pošte na naslov info@whendly.com. Whendly bo o prejeti zahtevi odločil v petnajstih dneh po prejemu zahteve. V primeru zapletenosti in večjega števila zahtev se lahko rok za odgovor podaljša, o čemer bo vlagatelj zahtevka obveščen. V primeru prejema zahteve preko elektronskega naslova, bo Whendly odgovor poslal na elektronski naslov, iz katerega je prejel zahtevek.

Kadar so zahteve uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko Whendly zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo. /span>

Uporabniki imajo v zvezi z lastnimi osebnimi podatki, katerih upravljavec je Whendly, naslednje pravice:

 • Pravica do seznanitve:
  Gre za pravico do seznanitve, ali se v zvezi z uporabnikom obdelujejo osebni podatki in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: (a) namene obdelave; (b) vrste zadevnih osebnih podatkov; (c) uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; (d) kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; (e) obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave lastnih osebnih podatkov, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi; (f) pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu; (g) kadar osebni podatki niso zbrani od uporabnika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom; (h) obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, ki je lastnik obdelovanih osebnih podatkov.
 • Pravica do popravka:
  Pravica, da se v skladu z zahtevo popravijo netočni osebni podatki v zvezi z uporabnikom, ki je vlagatelj zahteve po popravku, ter ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.
 • Pravica do izbrisa:
  Pravica, da se osebni podatki izbrišejo, kadar velja eden od naslednjih razlogov: (a) osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani; (b) kadar je preklicana privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga; (c) kadar obdelavi uporabnik ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi; (d) osebni podatki so bili obdelani nezakonito.
 • Pravica do omejitve obdelave:
  Pravica doseči, da Whendly omeji obdelavo osebnih podatkov uporabnika, ki je vlagatelj zahteve po omejitvi obdelave, kadar velja eden od naslednjih primerov: (a) kadar uporabnik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki Whendly omogoča preveriti točnost osebnih podatkov; (b) je obdelava nezakonita, uporabnik pa nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe; (c) osebni podatki uporabnika niso več potrebni za namene obdelave, temveč jih uporabnik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; (d) če je uporabnik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, ki temelji na zakonitih interesih Whendly, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi uporabnika.
  Kadar je bila obdelava osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le s privolitvijo uporabnika, na katerega se nanašajo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe. Pred preklicem omejitve obdelave osebnih podatkov je Whendly uporabnika, ki je lastnik teh osebnih podatkov, o tem dolžan obvestiti.
 • Pravica do prenosljivosti podatkov:
  Pravica, da uporabnik prejme svoje osebne podatke, ki jih je posredoval, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravica, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, kadar obdelava temelji na privolitvi uporabnika, ali se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Na zahtevo uporabnika, kadar je to tehnično izvedljivo, se lahko njegovi osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu.
 • Pravica do ugovora:
  Kadar podatke uporabnika Whendly obdeluje na podlagi zakonitega interesa ali za namene trženja, lahko uporabnik taki obdelavi kadarkoli ugovarja. Posameznik ugovor poda preko elektronske pošte na naslov info@whendly.com ali pisno na naslov Cesta 5. maja 27a, 1370 Logatec.
 • Pravica do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu:
  V kolikor Whendly o zahtevi uporabnika ne odloči v zakonskem roku ali zahtevo zavrne, ima uporabnik možnost vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

Omejitev odgovornosti

Z namestitvijo ali uporabo aplikacije uporabnik soglaša, da Whendly ni odgovoren za ravnanje tretjih oseb z osebnimi podatki in informacijami, ki jim jih posreduje uporabnik sam, po lastni volji. Vsak uporabnik je sam odgovoren za vse informacije, ki jih posreduje v okviru storitve aplikacije.

Uporabnik prav tako soglaša, da Whendly ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino sporočil, ki jih uporabnik pošilja ali prejme ter pogovorov, ki jih opravi v okviru storitve aplikacije.

Spremembe politike zasebnosti

Whendly lahko Politiko zasebnosti v skladu s svojo poslovno politiko kadarkoli spremeni, o navedenem pa bo uporabnika seznanil z objavo posodobljenih pogojev Politike zasebnosti na spletni strani https://whendly.com/politika-zasebnosti/. Do določil veljavnih pogojev Politike zasebnosti lahko uporabnik dostopa tudi preko aplikacije v meniju Nastavitev. Najnovejša različica Politike zasebnosti je veljavna različica, starejše različice pa z objavo nove prenehajo veljati. Uporabnik je zavezan redno preverjati morebitne spremembe Politike zasebnosti, v primeru uporabe po uveljavitvi sprememb pa soglaša, da je spremenjene pogoje Politike zasebnosti prebral ter se z njimi strinja. V kolikor se uporabnik s spremembo pogojev Politike zasebnosti ne strinja, mora takoj prenehati z uporabo storitev aplikacije ter izbrisati uporabniški račun.